Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego na działce nr 63/26 w miejscowości Łączewna, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 31/2021

Boniewo, dn. 21.06.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani .................... z dnia 16.06.2021 r.zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego na działce nr 63/26 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 czerwca 2021, 12:26:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 389