nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz posadowienie dwóch silosów zbożowych BIN ...


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730-4/1/2021

Boniewo, dn. 21.06.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 155 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.06.2021 r. Pana .....została wydana zmiana decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą„nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz posadowienie dwóch silosów zbożowych BIN wraz z fundamentem i podajnikiem w gospodarstwie rolnym na działce nr 107w miejscowości Bierzyn, gmina Boniewo” w zakresie zmiany geometrii dachu i wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 czerwca 2021, 12:24:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432