Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 264obręb Osiecz Wielki, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 17/2021

Boniewo, dn. 09.06.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.06.2021 r., na wniosek z dnia19.04.2021 r. Pana .................., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 264obręb Osiecz Wielki, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (9 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 czerwca 2021, 12:26:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439