Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/40 w miejscowości Łączewna, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 21/2021

Boniewo, dn. 07.06.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.06.2021 r., na wniosek z dnia26.04.2021 r. Pana ................., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą„Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/40 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (7 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 czerwca 2021, 14:33:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 492