Posadowienie budynku rekreacji indywidualnej wrazz budową infrastruktury technicznej na działce nr 47/11 w miejscowości Grójczyk,gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 28/2021

Boniewo, dn. 01.06.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani ............................... z dnia28.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Posadowienie budynku rekreacji indywidualnej wraz z budową infrastruktury technicznej na działce nr 47/11 w miejscowości Grójczyk,gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 czerwca 2021, 13:23:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 657