Budowa budynku rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/30 w miejscowości Grójczyk, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 27/2021

Boniewo, dn. 27.05.2021 r.
Z a w i a d o m i e n i e
Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana ..........., z dnia 24.05.2021 r.zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/30 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (27 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 maja 2021, 19:45:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 472