Budowa budynku garażowego na maszyny rolnicze bezpośrednio przy budynku gospodarczym w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 152w miejscowości Arciszewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 20/2021

Boniewo, dn. 27.05.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.05.2021 r., na wniosek z dnia26.04.2021 r. Pana ................, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku garażowego na maszyny rolnicze bezpośrednio przy budynku gospodarczym w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 152w miejscowości Arciszewo, gmina Boniewo”


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (27 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 maja 2021, 09:57:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475