Budowa dwóch elektrowni słonecznych „Łączewna I” i Łączewna II” wraz z infrastrukturątechniczną na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 26/2021

Boniewo, dn. 20.05.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o.,reprezentowanej przez Pana ...................... z dnia 18.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą„ Budowa dwóch elektrowni słonecznych „Łączewna I” i „Łączewna II” wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 maja 2021, 13:50:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 437