Budowa podziemnego z biornika retencyjnego z instalacją zbierającą wody opadowe na działce nr 179/1w miejscowości Osiecz Wielki, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 25/2021

Boniewo, dn. 17.05.2021 r

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Państwa ...................................... z dnia 10.05.2021 r. /data wpływu: 11.05.2021 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „ Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego z instalacją zbierającą wody opadowe na działce nr 179/1w miejscowości Osiecz Wielki, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 maja 2021, 11:57:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 587