Nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną w zabudowie zagrodowej na działce nr 66/1 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 13/2021

Boniewo, dn. 12.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.05.2021 r., na wniosek z dnia19.03.2021 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Boniewie, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną w zabudowie zagrodowej na działce nr 66/1 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 maja 2021, 14:36:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 450