Rozbudowa i nadbudowa budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 202/10 i 118/21 w miejscowości Boniewo, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 15/2021

Boniewo, dn. 12.05.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.05.2021 r., na wniosek z dnia 14.04.2021 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 202/10 i 118/21 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 maja 2021, 12:55:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306