Budowa budynku rekreacji indywidualnej i wiaty z infrastrukturą techniczną na działce nr 37/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730-26/2/2020

Boniewo, dn. 10.05.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 155 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28.04.2021 r. została wydana zmiana decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej i wiaty z infrastrukturą techniczną na działce nr 37/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo” w zakresie zmiany wysokości budynku rekreacji indywidualnej do kalenicy i do okapu.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 maja 2021, 14:06:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416