Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa i wymiana konstrukcji dachowej istniejącego budynku mieszkalnego wraz...WÓJT GMINY BONIEWO
ZPiPF. 6730 - 23/2021

Boniewo, dn. 07.05.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana ………………….. z dnia 04.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „ Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa i wymiana konstrukcji dachowej istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczy w zabudowie zagrodowej na działce nr 63/6 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (7 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 maja 2021, 14:57:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 519