Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 63/40 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 21/2021

Boniewo, dn. 28.04.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana …………………. z dnia 20.04.2021 r. /data wpływu: 26.04.2021 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 63/40 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 kwietnia 2021, 14:00:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251