Budowa budynku garażowego na maszyny rolnicze zlokalizowanego bezpośrednio przy istniejącym budynku gospodarczym w gospodarstwie rolnym na działce nr 152 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 20/2021

Boniewo, dn. 28.04.2021 r.Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana ……………….. z dnia 26.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku garażowego na maszyny rolnicze zlokalizowanego bezpośrednio przy istniejącym budynku gospodarczym w gospodarstwie rolnym na działce nr 152 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 kwietnia 2021, 13:58:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 323