Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny z częściową jego rozbiórką na działce nr 264 obręb Osiecz Wielki, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF 6730-17/2021

Boniewo, dn. 22.04.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana ………………….. z dnia 19.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny z częściową jego rozbiórką na działce nr 264 obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (23 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 kwietnia 2021, 11:36:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279