Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym na działce nr 101/2 w miejscowości Boniewo, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 18/2021

Boniewo, dn. 22.04.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani ……. z dnia 21.04.2021 r. data wpływu: 22.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym na działce nr 101/2 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo".


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (23 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 kwietnia 2021, 11:32:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 480