Rozbudowa i nadbudowa garażu na wóz strażacki na działkach 202/10, 118/21 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 15/2021

Boniewo, dn. 22.04.2021 r.Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie, z dnia 14.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „ Rozbudowa i nadbudowa garażu na wóz strażacki na działkach 202/10, 118/21 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo".

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (23 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 kwietnia 2021, 11:30:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 465