Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego na gospodarczy (dla przechowywania maszyn i płodów rolnych) wraz z jego rozbudową i nadbudową ...

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 9/2021

Boniewo, dn. 22.04.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.04.2021 r., na wniosek z dnia 02.03.2021 r. Pana ….., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego na gospodarczy (dla przechowywania maszyn i płodów rolnych) wraz z jego rozbudową i nadbudową w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 113 w miejscowości Bierzyn, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 kwietnia 2021, 11:07:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 536