Budowa wiaty przy budynku inwentarsko-gospodarczym oraz przebudowa budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym na działce nr 24 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 7/2021

Boniewo, dn. 21.04.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.04.2021 r., na wniosek z dnia 19.02.2021 r. Pana ……………., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa wiaty przy budynku inwentarsko-gospodarczym oraz przebudowa budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym na działce nr 24 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 kwietnia 2021, 18:54:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 633