Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 206/8 w miejscowości Kaniewo, obręb Jerzmanowo, gm. Boniewo” w zakresie zmiany geometrii dachuWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730-2/1/2021

Boniewo, dn. 20.04.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 155 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 02.04.2021 r. Pana ….. została wydana zmiana decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 206/8 w miejscowości Kaniewo, obręb Jerzmanowo, gm. Boniewo” w zakresie zmiany geometrii dachu.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 kwietnia 2021, 13:16:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 466