Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią gospodarczą oraz budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej ...

WÓJT GMINY BONIEWO
ZPiPF. 6730- 5/2021

Boniewo, dn. 12.04.2021 r.
Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.04.2021 r., na wniosek z dnia 05.02.2021 r. /data wpływu: 09.02.2021 r./ Państwa ………………..., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią gospodarczą oraz budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce nr 8 w miejscowości Wólka Paruszewska, gmina Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 kwietnia 2021, 15:04:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 476