Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce nr 12 w miejscowości Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 6/2021

Boniewo, dn. 12.04.2021 r.Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.04.2021 r., na wniosek z dnia 16.02.2021 r. Pana ........................, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce nr 12 w miejscowości Otmianowo, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 kwietnia 2021, 15:01:36)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (12 kwietnia 2021, 15:06:19)
Zmieniono: litera

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 474