Budowa budynku rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/12 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo


 
WÓJT GMINY BONIEWO
   
     ZPiPF. 6730 - 14/2021                                                         

Boniewo, dn. 07.04.2021 r.
 
 
 
 Z a w i a d o m i e n i e
 
  Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana …………... z dnia 31.03.2021 r. /data wpływu: 06.04.2021 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „ Budowa budynku rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/12 w miejscowości Grójczyk,  gm. Boniewo".

  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
                                                      Wójt Gminy Boniewo
                                                       Marek Klimkiewicz
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (7 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 kwietnia 2021, 10:43:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 539