Nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz posadowienie dwóch silosów zbożowych BIN wraz z fundamentem i podajnikiem w gospodarstwie rolnym...


WÓJT GMINY BONIEWO
   
    ZPiPF.6730-4/2021                                                            

  Boniewo, dn. 29.03.2021 r.
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
  Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.03.2021 r., na wniosek z dnia 04.02.2021 r. Pana ........................, została wydana decyzja  o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz posadowienie dwóch silosów zbożowych BIN wraz  z fundamentem i podajnikiem w gospodarstwie rolnym na działce nr 107 w miejscowości Bierzyn, gmina Boniewo”.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 
                                                 Wójt Gminy Boniewo
                                                 Marek Klimkiewicz
                                                                    
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 marca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 marca 2021, 13:19:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 498