Nadbudowa budynku plebanii wraz z rozbudową o klatkę schodową i zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną na działce nr 66/1 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo".

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 13/2021

Boniewo, dn. 22.03.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek ……………... z dnia 19.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „ Nadbudowa budynku plebanii wraz z rozbudową o klatkę schodową i zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną na działce nr 66/1 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo".

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 marca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 marca 2021, 14:13:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596