Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 63/13 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo"

WÓJT GMINY BONIEWO         


ZPiPF. 6730 - 11/2021                                                        


Boniewo, dn. 15.03.2021 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani .................................... z dnia      12.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „ Budowa budynku rekreacji indywidualnej +
z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 63/13 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo"

 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
                                                       Wójt Gminy Boniewo
                                                     Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 marca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 marca 2021, 18:38:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 531