Budowa budynku gospodarczo-garażowego na działce nr 179/1 w miejscowości Osiecz Wielki, gm. Boniewo"

WÓJT GMINY BONIEWO          

 ZPiPF. 6730 - 10/2021                                                         Boniewo, dn. 15.03.2021 r.
 
 
 

 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Państwa ..................................... z dnia 11.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „ Budowa budynku gospodarczo-garażowego na działce nr 179/1 w miejscowości Osiecz Wielki, gm. Boniewo".


 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
                                                                       Wójt Gminy Boniewo
                                                                        Marek Klimkiewicz
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 marca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 marca 2021, 18:34:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 450