Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego na budynek gospodarczy wraz z jego rozbudową w gospodarstwie rolnym na działce nr 113 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 9/2021


Boniewo, dn. 03.03.2021 r.
Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana .............................. z dnia 02.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „ Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego na budynek gospodarczy wraz z jego rozbudową w gospodarstwie rolnym na działce nr 113 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo".

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (3 marca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 marca 2021, 15:06:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527