Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 206/8 w miejscowości Kaniewo, obręb Jerzmanowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730-2/2021

Boniewo, dn. 01.03.2021 r.
Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.03.2021 r. na wniosek Pana .................... z dnia 15.01.2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 206/8 w miejscowości Kaniewo, obręb Jerzmanowo, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 marca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 marca 2021, 14:11:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484