Budowa budynku rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/33 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730 - 8/2021


Boniewo, dn. 24.02.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani ................................. z dnia 02.02.2021 r. /data wpływu: 22.02.2021 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/33 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo".

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (24 lutego 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 lutego 2021, 17:58:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 838