Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego o część garażowo-magazynową dla celów rolniczych oraz rozbudowa budynku mieszkalnego o wiatrołap w gospodarstwie rolnym na działce nr 152 w miejscowości Arciszewo

WÓJT GMINY BONIEWO       


  ZPiPF.6730-3/2021                                                             


Boniewo, dn. 23.02.2021 r.
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.02.2021 r., na wniosek z dnia 27.01.2021 r. /data wpływu: 28.01.2020 r./ Pana ........................, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego o część garażowo-magazynową dla celów rolniczych oraz rozbudowa budynku mieszkalnego o wiatrołap w gospodarstwie rolnym na działce nr 152 w miejscowości Arciszewo, gmina Boniewo”.

 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 
                                                 Wójt Gminy Boniewo
                                                 Marek Klimkiewicz
                                                                     
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (23 lutego 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 lutego 2021, 20:31:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 498