Budowa wiaty przy budynku inwentarsko-gospodarczym oraz przebudowa budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym na działce nr 24 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”


WÓJT GMINY BONIEWO
ZPiPF. 6730 - 7/2021

Boniewo, dn. 22.02.2021 r.Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Miłosza Raszewskiego z dnia 19.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa wiaty przy budynku inwentarsko-gospodarczym oraz przebudowa budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym na działce nr 24 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 lutego 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 lutego 2021, 14:17:56)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (26 marca 2021, 15:08:35)
Zmieniono: tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 604