Budowa budynku gospodarczego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 12 w miejscowości Otmianowo, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730 - 6/2021


Boniewo, dn. 18.02.2021 r.Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana ............................... z dnia 16.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „ Budowa budynku gospodarczego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 12 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo".

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (18 lutego 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 lutego 2021, 09:20:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503