Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz z adaptacją poddasza na funkcję mieszkalną oraz budowa budynku gospodarczego na działce nr 8 w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 5/2021


Boniewo, dn. 16.02.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Państwa ...... z dnia 09.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa,nadbudowa przebudowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania  poddasza na funkcję mieszkalną oraz budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej  na działce nr 8 w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo".

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 lutego 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 lutego 2021, 14:48:26)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (10 marca 2021, 13:55:51)
Zmieniono: tytuł projektu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 591