Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wymianą konstrukcji dachowej oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz budowa 2 silosów zbożowych z podajnikiem w gospodarstwie rolnym ...

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 4/2021


Boniewo, dn. 05.02.2021 r.Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana ................................ z dnia 04.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „ Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wymianą konstrukcji dachowej oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz budowa 2 silosów zbożowych z podajnikiem w gospodarstwie rolnym na działce nr 107 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo".

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (5 lutego 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 lutego 2021, 15:05:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491