Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego o część garażowomagazynową dla celów rolniczych oraz rozbudowa budynku mieszkalnego o wiatrołap w gospodarstwie rolnym na działce nr 152 w miejscowości Arciszewo


 WÓJT GMINY BONIEWO          ZPiPF. 6730 - 3/2021                                                         Boniewo, dn. 29.01.2021 r.
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana ........................... z dnia      27.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego o część garażowomagazynową dla celów rolniczych oraz rozbudowa budynku mieszkalnego o wiatrołap w gospodarstwie rolnym na działce nr 152 w miejscowości Arciszewo,  gm. Boniewo”.

 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
                                   Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 stycznia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 stycznia 2021, 14:25:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535