„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 206/8 w miejscowości Kaniewo, gm. Boniewo”


 
WÓJT GMINY BONIEWO
   
    ZPiPF 6730-2/2021                     Boniewo, dn. 19.01.2021 r.
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
  Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana .................................. z dnia      15.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 206/8 w miejscowości Kaniewo, gm. Boniewo”.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
                                                         Wójt Gminy Boniewo
                                                         Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 stycznia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 stycznia 2021, 08:34:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 530