Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/27 w miejscowości Grójczyk,gm. Boniewo


 
WÓJT GMINY BONIEWO
   
     ZPiPF 6730-1/2021                          Boniewo, dn. 08.01.2021 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
  Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana ... z dnia 07.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/27 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
                                                          Wójt Gminy Boniewo
                                                          Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (8 stycznia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 stycznia 2021, 15:35:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 462