Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/35 w miejscowości Grójczyk, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6730-45/2020


Boniewo, dn. 04.01.2021 r.Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.01.2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/35 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 stycznia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 stycznia 2021, 15:00:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 615