Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/27 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6730-46/2020


Boniewo, dn. 28.12.2020 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.12.2020 r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/27 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 grudnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 grudnia 2020, 14:09:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 626