Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 22 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo” w zakresie zmiany powierzchni zabudowy i geomterii dachu

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF.6730-28/1/2020

Boniewo, dn. 01.12.2020 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana zmiana decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 22 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo” w zakresie zmiany powierzchni zabudowy i geomterii dachu.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 grudnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 grudnia 2020, 11:12:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 560