Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej w parterze na garaż wraz z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 94/1 obręb Grójec, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO
   

ZPiPF 6730-47/2020                 Boniewo, dn. 24.11.2020 r.
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
  Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani ........ z dnia 23.11.2020 r. /data wpływu: 23.11.2020 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej w parterze na garaż wraz z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 94/1 obręb Grójec, gm. Boniewo”.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
                                               Wójt Gminy Boniewo
                                    Marek Klimkiewicz                          
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (24 listopada 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 listopada 2020, 13:44:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 504