Budowa wiaty rolniczej oraz dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 122 obręb Sieroszewo, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO
   


ZPiPF.6730-39/2020                              Boniewo, dn. 20.11.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
  Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.11.2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa wiaty rolniczej oraz dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 122 obręb Sieroszewo, gmina Boniewo”.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 
                                                          Wójt Gminy Boniewo
                                                        Marek Klimkiewicz
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 listopada 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 listopada 2020, 12:05:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 747