Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/25 obręb Grójczyk, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO
   
    ZPiPF 6730-44/2020             Boniewo, dn. 20.11.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
  Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana ... z dnia 03.11.2020 r. /data wpływu: 17.11.2020 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/25 obręb Grójczyk, gm. Boniewo”.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
                                   

Wójt Gminy Boniewo  Marek Klimkiewicz                             
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 listopada 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 listopada 2020, 12:01:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 632