Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 45, 46, 47 w miejscowości Sieroszewo, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO
   
   ZPiPF 6730-43/2020              Boniewo, dn. 20.11.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
  Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana .... z dnia 17.11.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 45, 46, 47 w miejscowości Sieroszewo, gm. Boniewo”.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
                                        Wójt Gminy Boniewo
                                      Marek Klimkiewicz
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 listopada 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 listopada 2020, 11:59:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593