Budowa dwóch silosów zbożowych z koszem przyjęciowym i podajnikiem na działkach nr 224/1 i 105 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo


 
WÓJT GMINY BONIEWO
   
    ZPiPF.6730-38/2020                                Boniewo, dn. 17.11.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
  Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.11.2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa dwóch silosów zbożowych z koszem przyjęciowym i podajnikiem na działkach nr 224/1 i 105 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo”.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 
                                                          Wójt Gminy Boniewo
                                                        Marek Klimkiewicz
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 listopada 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 listopada 2020, 10:38:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559