Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo”


 
WÓJT GMINY BONIEWO
   
   
ZPiPF.6730-40/2020                      Boniewo, dn. 16.11.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
  Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.11.2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 264 obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo”.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 
                                                          Wójt Gminy Boniewo
                                                        Marek Klimkiewicz
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 listopada 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 listopada 2020, 12:19:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 695