„Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/19 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO         

ZPiPF.6730-37/2020                                                            Boniewo, dn. 02.11.2020 r.
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz  z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/19 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
                                                           

Wójt Gminy Boniewo   Marek Klimkiewicz
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (2 listopada 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 listopada 2020, 13:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513