Budowa wiaty rolniczej oraz dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 122 w miejscowości Sieroszewo, gm. Boniewo”.


 WÓJT GMINY BONIEWO          


ZPiPF 6730-39/2020                                                         Boniewo, dn. 08.10.2020 r.
 

 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 06.10.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa wiaty rolniczej oraz dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce  nr 122 w miejscowości Sieroszewo, gm. Boniewo”.
 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 
                                 Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (8 października 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 października 2020, 09:17:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 601